Bon energetyczny - antidotum na rosnące ceny energii elektrycznej?
Bon energetyczny - antidotum na rosnące ceny energii elektrycznej?  bing

W 2024 roku można było liczyć na wsparcie w postaci bonu energetycznego. Z pomocą bonu, gospodarstwa domowe mogły uzyskać 500 zł za 1 MWh, a małe firmy mogły otrzymać 693 zł za 1 MWh. Resort klimatu i środowiska potwierdził, że te wsparcie będzie dostępne również w 2025 roku.

Wzrost cen energii i gazu

Od 1 lipca 2024 roku wzrosły ceny prądu i gazu, co dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznaczało wzrost kosztów o około 20%. Choć nie jest to drastyczny wzrost, nie ma pewności, że te szacunki są dokładne. W odpowiedzi na te wyzwania, wprowadzono bon energetyczny, który ma pomóc gospodarstwom domowym.

Dla kogo bon energetyczny?

Bon energetyczny będzie dostępny od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Aby go otrzymać, gospodarstwo domowe musi spełnić określone kryterium dochodowe. Bon będzie obowiązywał od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku, a w planach jest przedłużenie go na 2025 rok.

Resort klimatu i środowiska proponuje również utrzymanie cen energii na poziomie z 2024 roku, czyli 500 zł za 1 MWh dla gospodarstw domowych i 693 zł dla małych firm i odbiorców z sektora publicznego. Obecnie, jedynym narzędziem walki z ubóstwem energetycznym jest bon energetyczny.

Kryteria dochodowe i wysokość bonu

Bon energetyczny będzie przyznawany jednorazowo, a jego wysokość będzie zależna od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dla jednoosobowych gospodarstw domowych wyniesie 300 zł, dla gospodarstw 2-3 osobowych – 400 zł, dla 4-5 osobowych – 500 zł, a dla gospodarstw liczących sześć lub więcej osób – 600 zł. W sytuacjach, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wartość bonu wzrośnie o 100%, wynosząc od 600 zł do 1200 zł.

Kryterium dochodowe wynosi 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Istnieje również zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że gospodarstwa domowe przekraczające kryterium dochodowe również mogą uzyskać bon energetyczny, jednak jego kwota będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Podstawa prawna

ustawa z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 859)