Przesunięcie Wdrożenia Obowiązkowego KSeF
Przesunięcie Wdrożenia Obowiązkowego KSeF  pixabay

Prof. dr hab. Witold Modzelewski uważa, że chociaż odroczenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do 2026 roku pozwoliło uniknąć natychmiastowej katastrofy, problem nadal istnieje. Zdaniem profesora, przesunięcie terminu wprowadzenia tych przepisów jest jedynie tymczasowym rozwiązaniem.

Wyzwanie dla polskiego systemu prawnego

Według profesora Modzelewskiego, dzień 1 lipca 2024 roku miał być początkiem obowiązkowego KSeF, co oznaczałoby ogromne wyzwanie dla polskiego systemu prawnego. Odroczenie do 2026 roku daje czas na dalszą obronę systemu prawnego przed destrukcyjnymi przepisami, ale nie rozwiązuje problemu całkowicie. Profesor podkreśla, że obowiązek wystawiania faktur VAT w elektronicznej formie poprzez KSeF wprowadzałby wiele problemów, szczególnie dla firm zagranicznych i organizacji, które nie mają dostępu do tego systemu.

Problematyczne Przepisy

Wprowadzenie obowiązkowego KSeF miało na celu wystawianie faktur VAT w ustrukturyzowanej formie elektronicznej. Profesor zwraca uwagę na to, że dla wielu kontrahentów, w tym zagranicznych firm, te faktury pozostaną niedostępne, co może prowadzić do licznych problemów prawnych i finansowych. Na przykład, jednostki takie jak Koła Gospodyń Wiejskich mogłyby mieć trudności z uzyskaniem informacji o fakturach, ponieważ nie mają dostępu do KSeF.

Doręczenie faktury VAT

Profesor Modzelewski zaznacza, że faktura VAT jest dokumentem handlowym, a jej wysłanie do KSeF nie stanowi doręczenia w sensie cywilnoprawnym. W związku z tym, długi handlowe nie powstaną, a kontrahenci nie będą mieli obowiązku płacenia za towary czy usługi. Wymóg podawania numeru faktury ustrukturyzowanej w przelewach byłby również problematyczny, ponieważ większość kontrahentów nigdy nie zapoznałaby się z tym dokumentem.

Uniknięcie paraliżu płatności

Profesor podkreśla, że gdyby przepisy te weszły w życie 1 lipca 2024 roku, doszłoby do paraliżu płatności w obrocie gospodarczym. Setki tysięcy dostawców i usługodawców mogłoby nie otrzymać należnych im płatności, co załamałoby system księgowy i ewidencyjny. Na szczęście udało się przekonać ustawodawców do odroczenia tych przepisów, ale walka z destrukcyjnymi przepisami trwa.

Historyczne przypadki destrukcji systemu fiskalnego

To nie pierwszy raz, gdy uchwalone przepisy mogły zniszczyć system fiskalny. Na przykład, na początku XXI wieku zlikwidowano miesięczne deklaracje podatkowe, a dziesięć lat później planowano zlikwidować deklaracje VAT. W obu przypadkach udało się uniknąć całkowitej katastrofy.

Wniosek

Profesor Modzelewski wzywa do dalszej obrony polskiego systemu prawnego przed destrukcyjnymi przepisami i podkreśla, że problem faktur ustrukturyzowanych nie został rozwiązany, a jedynie odroczony.

KSEF faktury Witold Modzelewski