Dzień wolności podatkowej
Dzień wolności podatkowej  bing

Z badania przeprowadzonego przez Centrum im. Adama Smitha wynika, że w 2024 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadł na 28 czerwca, co oznacza, że przez 180 dni pracowaliśmy na opłacenie podatków, składek i innych danin. Jest to rekordowy wynik w tej dekadzie, a liczba dni przepracowanych "na państwo" rosła od 2018 roku, kiedy to wynosiła 157 dni.

Symboliczne znaczenie Dnia Wolności Podatkowej

Dzień Wolności Podatkowej, wyliczany co roku przez ekspertów z Centrum im. Adama Smitha, jest symbolicznym momentem, w którym zaczynamy pracować dla siebie i swoich rodzin, a nie na rzecz państwa. Centrum im. Adama Smitha to polski think tank, który działa od 1989 roku i koncentruje się na badaniach gospodarczych oraz promowaniu wolnego rynku.

Oczekiwania wobec podatków

Z badania wynika, że 49% Polaków uważa, iż dostaje niewiele w zamian za płacone podatki, a 39% twierdzi, że usługi i świadczenia oferowane przez rząd nie są warte płaconych danin. Jedynie 12% badanych uważa, że otrzymywane usługi są warte ponoszonych kosztów. Ponadto, 52% respondentów zastanawia się, jaka część ich rocznych zarobków trafia do budżetu państwa w formie podatków.

Efektywność systemu podatkowego

Badanie podkreśla również, że obecny system podatkowy jest nieefektywny i niesprawiedliwy, co widoczne jest na przykładzie powiększającej się luki w podatku VAT. Dr Kamil Zubelewicz, były członek Rady Polityki Pieniężnej, zwraca uwagę, że opóźnienie Dnia Wolności Podatkowej może stanowić zagrożenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego. Jego zdaniem, zwiększenie wydatków publicznych może prowadzić do wzrostu popytu globalnego, ale niekoniecznie przełoży się na wzrost podaży dóbr.

Wpływ Polskiego Ładu

29% badanych stwierdziło, że po wprowadzeniu Polskiego Ładu płaci wyższe podatki i składki, podczas gdy 17% uważa, że płaci tyle samo, a 12% odnotowało spadek. Polski Ład miał również wpływ na decyzje wyborcze 34% respondentów w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych.

Wnioski z badania

W badaniu uczestniczyło 1132 osoby, a przeprowadzono je metodą CAWI w dniach 21-24 czerwca 2024 roku. Eksperci z Centrum im. Adama Smitha od 1994 roku regularnie prezentują wyniki Dnia Wolności Podatkowej, mając na celu zmiany w polskim systemie podatkowym na bardziej konkurencyjny w Unii Europejskiej.

Podsumowując, rosnąca liczba dni pracy "na państwo" i powszechne niezadowolenie z efektywności systemu podatkowego pokazują, że istnieje potrzeba reform, które mogłyby poprawić sytuację gospodarczą i społeczną w Polsce.

dzień wolności podatkowej podatki