Atak hakerski na infrastrukturę Agata Meble
Atak hakerski na infrastrukturę Agata Meble  bing

W dniu 22 czerwca sieć sklepów Agata Meble doświadczyła ataku hakerskiego, który doprowadził do naruszenia danych osobowych klientów. Firma szybko poinformowała o incydencie w komunikacie rozesłanym do klientów oraz zgłosiła sprawę odpowiednim organom.

Charakter naruszenia danych

W wyniku ataku doszło do "tymczasowej utraty dostępu do danych osobowych, naruszenia ich poufności, a być może również ich skopiowania". Naruszenie dotyczyło danych przetwarzanych elektronicznie, takich jak imiona, nazwiska, adresy, dane kontaktowe oraz informacje o zamówieniach i reklamacjach.

Środki podjęte przez firmę

Agata Meble podjęła natychmiastowe działania w celu zminimalizowania skutków incydentu. Firma przywróciła kopie zapasowe danych i zmieniła dane dostępowe do swoich systemów. Podkreśliła również, że dane logowania do kont klientów oraz dane finansowe były przechowywane poza infrastrukturą objętą atakiem, więc nie zostały naruszone.

Ostrzeżenie klientów

Firma nie ma obecnie informacji o wykorzystaniu skradzionych danych w sposób niezgodny z prawem, ale ostrzega klientów o potencjalnych konsekwencjach, takich jak otrzymywanie niechcianych wiadomości czy próby wyłudzenia dodatkowych danych. Apeluje do klientów o zachowanie ostrożności.

Kontakt z firmą

W razie pytań lub potrzeby przekazania dodatkowych informacji, Agata Meble prosi o kontakt mailowy pod adresem [email protected] lub przez formularz na swojej stronie internetowej.

Podsumowanie

Atak hakerski na Agata Meble to poważny incydent, który pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie danych osobowych. Firma szybko zareagowała na naruszenie, informując klientów i podejmując odpowiednie kroki. Mimo że nie ma dowodów na niezgodne z prawem wykorzystanie danych, klienci powinni zachować czujność i stosować środki ostrożności.

Agata Meble atak hakerski