Weszła w życie nowa wersja wakacji kredytowych
Weszła w życie nowa wersja wakacji kredytowych  pixabay

Minął miesiąc od wprowadzenia nowej edycji wakacji kredytowych, a Związek Banków Polskich zauważa, że kredytobiorcy często nie przestrzegają wymaganych warunków ustawy. W przypadkach wyraźnego łamania prawa, banki będą zgłaszać takie działania odpowiednim organom.

Od połowy maja obowiązuje nowa ustawa, która umożliwia korzystanie z ustawowych wakacji kredytowych w zmienionej formie w porównaniu do lat 2022-2023. Teraz można odroczyć spłatę czterech rat, jednakże konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.

Prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, podczas konferencji prasowej 25 czerwca mówił o pierwszych doświadczeniach banków z nową ustawą: „Wielu klientów składa nieprawdziwe oświadczenia dotyczące uruchomienia wakacji kredytowych. Nie spełniają oni bowiem wymogu wskaźnika 30 proc. rata do dochodu”.

„Bank ma prawo weryfikować oświadczenia. Może zażądać dodatkowych dokumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta potwierdził prawo do weryfikacji dokumentów składanych przez klientów oraz możliwość cofnięcia skutków złożonego oświadczenia, jeśli okaże się ono niezgodne z prawdą” – podkreślił Białek.

Wnioski składane wbrew przepisom i na wiele kredytów

Ustawa ogranicza możliwość odroczenia rat kredytu hipotecznego do osób, które mają znaczne trudności ze spłatą zobowiązań. Klient musi złożyć oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej, że relacja raty do dochodu przekracza 30 proc.

„Jeśli bank odkryje, że oświadczenie jest fałszywe, kontaktuje się z klientem. Część klientów wycofuje oświadczenia po rozmowie z bankiem, ale niektórzy próbują składać nieprawdziwe oświadczenia na siłę. W takich oczywistych przypadkach naruszeń banki będą składać zawiadomienia do prokuratury” – powiedział prezes Białek.

„Przypominamy również, że wakacje kredytowe dotyczą tylko jednego kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe. Choć rzadko, zdarzają się klienci z wieloma kredytami hipotecznymi, także na cele inwestycyjne, którzy próbują składać wnioski w kilku bankach. Banki mają dostęp do takich informacji poprzez Biuro Informacji Kredytowej. W takich przypadkach banki będą cofać skutki składanych oświadczeń i składać zawiadomienia do prokuratury” – dodał Białek.

Związek Banków Polskich wkrótce przedstawi pierwsze dane dotyczące liczby złożonych wniosków o wakacje kredytowe. W poprzedniej edycji programu uprawnionych było około 3,4 miliona kredytobiorców, z czego około 2 miliony skorzystały z możliwości odroczenia rat.

kredyt banki prokuratura wakacje kredytowe